About Thai Classical Music

posted on 09 Oct 2007 18:26 by p-i-e

เราน่าจะมาร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะวัฒธรรมอันดีงามของเราไว้
ให้ดำรงค์อยู่กับชาติของเราตลอดไป .....ชั่วลูก....ชั่วหลานกันนะคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพลงต่างๆ ที่ลงไว้ในบล็อกนี้เป็นเพียงเพื่อการศึกษา
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และร่วมอนุรักษ์ศิลปะของไทยไว้เท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้าขาย

 

 

 

 

 

 

Recommend

follow p-i-e on twitter