วันนี้เป็นอีกครั้งที่พายได้ไปงานไหว้ครูดนตรีไทยมาค่ะ..
(ไม่ผิดงานนะคะ โดนน้องบีอิ่งแซวว่าผิดงาน ช่วงนี้เค้ามีแต่ลอยกระทง  =.=")
ทำให้คิดขึ้นได้ว่า การไหว้ครูดนตรีไทย นี่ก็มีเรื่องให้พูดถึงได้เยอะเหมือนกันนะ
เอ็นทรี่ย์นี้พายคุยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ดนตรีไทยก่อนนะคะ
.

 
ภาพตัวอย่าง งานไหว้ครูดนตรีไทย
ที่มา: งานไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี 2550
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

.

.
ทำไมนักดนตรีไทยจึงให้ความสำคัญกับการไหว้ครูนักนะ
ไม่ใช่เพียงแต่ครูที่มีตัวตน (ครูมนุษย์) ซึ่งเป็นคนสอนดนตรีเราจริงๆ เท่านั้น
ยังไหว้ครูเครื่องดนตรี และต้องดูแลรักษาให้เครื่องดนตรีอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกๆ ครั้ง
ก่อนและหลังใช้บรรเลง
ในงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ยังต้องมีการเจิมเครื่องดนตรีด้วย
บางคน ไม่เคยรู้เลยจริงๆ นะเอ้า..! ว่านักดนตรีไทยไม่ข้ามเครื่องดนตรีทุกชนิด
และต้องระวัง แม้แต่ชายกระโปรง ไม่ให้เฉียดไปโดนตอนเดินผ่าน...
.

.

.
นอกจากการรู้คุณ และให้ความเคารพผู้เป็นครู เป็นธรรมเนียมที่ดีของไทยเราแล้ว
ก็เพราะดนตรีไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเราเอง
ที่สืบทอดต่อๆ กันมา โดยมี "ครู" เป็นหัวใจสำคัญค่ะ
โดยเฉพาะความรู้ทางดนตรีในสมัยก่อนนั้น ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
"ครู" จึงเป็นผู้รวมแหล่งวิชาทั้งหมดไว้ เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุด
ลูกศิษย์จะต้องใช้เวลายาวนานในการฝากตัวเรียนรู้กับครูจนชำนาญ
หรือแม้จะเป็นสมัยนี้เองก็ตาม..
พายเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดใด ทั้งไทยหรือสากล..
ไม่มีผู้ใดสามารถหัดเองเล่นเองได้จนถึงขั้นสูงสุดโดยไม่มีครูให้คำแนะนำ
อย่างน้อยก็ครูพักลักจำหล่ะหน่า
.

.

.
เครื่องดนตรีก็ถือเป็นครูอย่างนึงเหมือนกัน
เพราะไม่มีเครื่องดนตรีย่อมไม่มีเสียงดนตรี
และยิ่งไม่มีแม้วิชาความรู้ด้านดนตรีให้สืบทอดต่อกัน
เราจึงเคารพ และเชื่อกันว่าเครื่องดนตรีไทยทุกเครื่อง มีครูผู้ดูแลประจำเครื่องด้วย
เดินข้ามเครื่อง ก็คือข้ามครูหน่ะสิทีนี้ จะดีเร๊อ~~~
.

.

.
นอกจากครูมนุษย์ กับครูเครื่องดนตรีแล้ว ที่สำคัญๆ ยังมีครูเทวดาอีก
ครูเทวดา หรือ ครูดุริยเทพต่างๆ เช่น
พระปัญจสิงขร พระปรคนธรรพ (อ่านว่า ปอ-ระ-คน-ทับ)
พระวิษณุกรรม พระพิราพ พระภรตมุนี พระพิฆเนศวร
นักดนตรีไทยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยอำนวยพรให้การเรียนดนตรี
และการแสดงดนตรี เป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง
.

.

.
การไหว้ครู ทั้งครูมนุษย์ ครูเครื่องดนตรี ครูเทวดา
และกระทั่งครูพักลักจำ ในงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
จึงเป็นการขอพรจากครู และขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยประมาทพลาดพลั้งไป
นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่เหล่านักดนตรีจะได้ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย
.

.

.
งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
จึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ดนตรีไทยในทุกๆ ด้าน
ดังที่กล่าวมานี้ล่ะจ้า


ปล. ไ